Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Dla Mieszkańców / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa

 

Informujemy, że w roku 2019 od 1 lipca opłaty za odbiór odpadów wynoszą odpowiedniu – 11,20 zł. od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 22,40. zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane. Podstawą do obliczenia opłaty w przypadku zmiany metody i stawki są deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości. Terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w czterech ratach do 15 marca15 maja15 września i 15 listopada (w przypadku święta obowiązuje następny dzień roboczy) każdego roku.

 

W przypadku ryczałtu obowiązuje jeden termin płatności do 30.06.2019 r. za cały rok.

Uchwała dotycząca zmiany stawek od 1 lipca 2019 r. 

  

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący

od stycznia do czerwca 2019 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

S, 22 styczeń

S, 21 styczeń

S, 23 styczeń

S , 19 luty

S , 18 luty

S , 20 luty

S , 19 marzec

S , 18 marzec

S , 20 marzec

S , 24 kwiecień

S , 23 kwiecień

10 S , 25 kwiecień

S , 21 maj

S , 20 maj

S , 22 maj

S , 18 czerwiec

S , 17 czerwiec

S , 19 czerwiec

od lipca do grudnia 2019 roku: 

2 S, 23 N,W lipiec

1 S, 22 N,W lipiec

3 S, 24 N,W lipiec

6 S , 20 N sierpień

5 S , 19 N sierpień

7 S , 21 N sierpień

3 S , 24 N,E wrzesień

2 S , 23 N,E wrzesień

4 S , 25 N,E wrzesień

8 S , 22 N październik

7 S , 21 październik

9 S , 23 październik

5 S , 19 N,Ż listopad

4 S , 18 N,Ż listopad

6 S , 20 N,Ż listopad

3 S , 17 N grudzień

2 S , 16 grudzień

4 S , 18 grudzień

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,  
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji, 
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

 

S - terminy odbioru odpadów segregowanych  makulatura - worek niebieski, (plastik, metal) - worek żółty, szkło - worek zielony 

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarny

W - Wielki Gabaryt

E - Elektroodpad

Ż - Żużel

 

Informujemy, że w roku 2018 opłaty za odbiór odpadów wynoszą odpowiedniu – 7 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 15 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane. Podstawą do obliczenia opłaty są deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości. Terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w czterech równych ratach do 15 marca15 maja15 września i 15 listopada (w przypadku święta obowiązuje następny dzień roboczy) każdego roku.

W przypadku ryczałtu obowiązuje jeden termin płatności do 30.06.2018 r. za cały rok.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od lpica do grudnia 2018 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

S, 17 lipiec

S, 16 lipiec

S, 18 lipiec

S , 21 N sierpień

S , 20 sierpień

S , 22 sierpień

S , 18 N wrzesień

S , 17 wrzesień

S , 19 wrzesień

S , 23 październik

S , 22 październik

S , 24 październik

S , 20 N listopad

S , 19 listopad

S , 21 listopad

S , 18 N grudzień

S , 17 grudzień

S , 19 grudzień

 

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,  
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji, 
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

S - terminy odbioru odpadów segregowanych  makulatura - worek niebieski, (plastik, metal) - worek żółty, szkło - worek zielony

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarny

 


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od stycznia do czerwca 2018 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

S, 23 styczeń

S, 22 styczeń

10 S, 24 styczeń

S , 20 luty

S , 19 luty

S , 21 luty

S , 20 marzec

S , 19 marzec

S , 21 marzec

S , 17 kwiecień

S , 16 kwiecień

S , 18 kwiecień

S , 22 maj

S , 21 maj

S , 23 maj

S , 19 czerwiec

S , 18 czerwiec

S , 20 czerwiec

 

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,  
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji, 
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

S - terminy odbioru odpadów segregowanych makulatura - worek niebieski, (plastik, metal) - worek żółty, szkło - worek zielony

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarny

 

 

Informujemy, że w roku 2017 opłaty za odbiór odpadów wynoszą odpowiedniu – 7 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 15 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane. Podstawą do obliczenia opłaty są deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości. Terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w czterech równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (w przypadku święta obowiązuje następny dzień roboczy) każdego roku.

W przypadku ryczałtu obowiązuje jeden termin płatności do 30.06.2017 r. za cały rok.


 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od lipca do grudnia 2017 roku:

 

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

4 S, 18 N lipiec

3 S, 17 lipiec

5 S, 19 lipiec

2 S , 17 N sierpień

1 S , 16 N sierpień

3 S , 18 sierpień

5 S , 19 N wrzesień

4 S , 18 wrzesień

6 S , 20 wrzesień

3 S , 17 N październik

2 S , 16 październik

4 S , 18 październik

7 S , 21 N listopad

6 S , 20 listopad

8 S , 22 listopad

5 S , 19 N grudzień

4 S , 18 grudzień

6 S , 20 grudzień

 

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji,
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

 

S - terminy odbioru odpadów segregowanych  (papier, plastik, metal) - worek żółty, szkło - worek biały

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarnyHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od stycznia do czerwca 2017 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

3 S, 17 N styczeń

2 S, 16 styczeń

4 S, 18 styczeń

7 S , 21 N luty

6 S , 20 luty

8 S , 22 luty

7 S , 21 N marzec

6 S , 20 N marzec

8 S , 22 N marzec

4 S , 19 N kwiecień

3 S , 18 N kwiecień

5 S , 20 N kwiecień

9 S , 23 N maj

8 S , 22 N maj

10 S , 24 N maj

6 S , 20 czerwiec

5 S , 19 czerwiec

7 S , 21 N czerwiec

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji,
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

S - terminy odbioru odpadów segregowanych  (papier, plastik, metal) - worek żółty, szkło - worek biały

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarnyInformujemy, że w roku 2016 opłaty za odbiór odpadów wynoszą odpowiedniu – 7 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 15 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane. Podstawą do obliczenia opłaty będą, tak jak w drugim półroczu bieżącego roku, deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości. Terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w czterech równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (w przypadku święta obowiązuje następny dzień roboczy) każdego roku.

W przypadku ryczałtu obowiązuje jeden termin płatności do 30.06.2016 r. za cały rok.Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od lipca do grudnia 2016 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

5 S, 19 N lipiec

4 S, 18 lipiec

6 S, 20 lipiec

2 S , 17 N sierpień

1 S , 16 N sierpień

3 S , 18 N sierpień

6 S , 20 N wrzesień

5 S , 19 wrzesień

7 S , 21 wrzesień

4 S , 18 N październik

3 S , 17 październik

5 S , 19 październik

8 S , 22 N listopad

7 S , 21 listopad

9 S , 23 listopad

6 S , 20 N grudzień

5 S , 19 N grudzień

7 S , 21 N grudzień

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji,
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

S - terminy odbioru odpadów segregowanych (szkło, plastik, metal, papier itp.) - worek żółty, worek biały

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarnyHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od stycznia do czerwca 2016 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

5 S, 19 N styczeń

4 S, 18 N styczeń

7 S, 20 N styczeń

2 S , 16 N luty

1 S , 15 N luty

3 S , 17 N luty

8 S , 22 N marzec

7 S , 21 N marzec

9 S , 23 N marzec

5 S , 19 N kwiecień

4 S , 18 N kwiecień

6 S , 20 N kwiecień

10 S , 24 N maj

9 S , 23 N maj

11 S , 25 N maj

7 S , 21 N czerwiec

6 S , 20 N czerwiec

8 S , 22 N czerwiec

 • Worki są doręczane do posesji raz w miesiącu,
 • Przypominamy, że wszystkie terminy odbioru odpadów obowiązują wszystkich niezależnie od złożonej deklaracji,
 • Informujemy także, że jest prowadzona ewidencja odbieranych odpadów.

S - terminy odbioru odpadów segregowanych (szkło, plastik, metal, papier itp.) - worek żółty, worek biały

N - terminy odbioru odpadów niesegregowanych (balast) - worek czarnyHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od stycznia do czerwca 2015 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

13 , 27 styczeń

12 , 26 styczeń

14 , 28 styczeń

10 , 24 luty

9 , 23 luty

11 , 25 luty

10 , 24 marzec

9 , 23 marzec

11 , 25 marzec

14 , 28 kwiecień

13 , 27 kwiecień

15 , 29 kwiecień

12 , 26 maj

11 , 25 maj

13 , 27 maj

9 , 23 czerwiec

8 , 22 czerwiec

10 , 24 czerwiecHarmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od lipca do grudnia 2015 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

7, 21 lipiec

6, 20 lipiec 8, 22 lipiec

4, 18 sierpień

3, 17 sierpień

5, 19 sierpień

8, 22 wrzesień

7, 21 wrzesień

9, 23 wrzesień

6, 20 październik

5, 19 październik

7, 21 październik

3, 17 listopad

2, 16 listopad

4, 18 listopad

8, 22 grudzień

7, 21 grudzień

9, 23 grudzieńInformujemy, że w roku 2014 opłaty za odbiór odpadów pozostaną na tegorocznym poziomie – 5 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane i 6 zł od osoby miesięcznie za odpady niesegregowane. Podstawą do obliczenia opłaty będą, tak jak w drugim półroczu bieżącego roku, deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości. Terminy dokonywania płatności są identyczne jak przy zobowiązaniach podatkowych: w czterech równych ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku. Kolejny raz apelujemy w tym miejscu do mieszkańców o właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami i ich segregowanie, co znacząco może przyczynić się do obniżenia kosztów składowania odpadów na wysypisku w Żywcu. W związku z pojawiającymi się niejasnościami dotyczącymi terminów wystawiania odpadów przedstawiamy szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok:Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący do czerwca 2014 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

14 , 28 styczeń

13 , 27 styczeń

15 , 29 styczeń

11 , 25 luty

10 , 24 luty

12 , 26 luty

11 , 25 marzec

10 , 24 marzec

12 , 26 marzec

15 , 29 kwiecień

14 , 28 kwiecień

16 , 30 kwiecień

13 , 27 maj

12 , 26 maj

14 , 28 maj

10 , 24 czerwiec

9 , 23 czerwiec

11 , 25 czerwiec

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Koszarawa obowiązujący od lipca 2014 roku:

Koszarawa od nr 1 do 329

Koszarawa od nr 331 do nr 583

Koszarawa Bystra

8, 22 lipiec

7, 21 lipiec 9, 23 lipiec

5, 19 sierpień

4, 18 sierpień

6, 20 sierpień

2, 16 wrzesień

1, 15 wrzesień

3, 17 wrzesień

7, 21 październik

6, 20 październik

8, 22 październik

4, 18 listopad

3, 17 listopad

5, 19 listopad

2, 16 grudzień

1, 15 grudzień

3, 17 grudzień

 

Kalendarium wydarzeń
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Zobacz wszystkie
Newsletter

Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach w naszej, gminie wyślij nam swój e-mail:

wstecz
 • RbmC0AgnXgivjR7SulwSubibciBkmOkS9Dq+26onpahoxM/WJDisUCVzhiKnTi6/RhdAA10IAWrrdN5A1cv/BJLCaW4E1ltZNb2IBwzbsk8CV4OW42uD2iI3r26z5EScvQi0ZdJTt9N0PXuXLBo0oTsGwgnXglVpN2LE4Wm87L0=
 • vQVAKPjuBigTRgJxwtlaXUpdf8sDEGRK4iiZLjrBfMd4xptWnYnChbBEYSW1XFO47coUieST5kaxTQNd0fNhKFphKyZH/BYBTmlzmRdIRq2w2Fw887a14EjqyyZXkbqDCiG2BuGVIhXcECIqGYjZHJ4uYiP4G4+M4FAced8vUzY=
 • f0GqVbwKc5NA68R+A+KC/0sJ2SgeqrS52wCO8CLIY16X+DMEewQHxVgb1qUAQ1pBBTqEaDmmu8eG9JdJrLI9eq+r6+vDNUlnO/CRdtIxqFTtmZHXphy9+O7Iawdb+yxXk6054KHj1IjAgBe0RQ4lKlgm0TDGeLyG+T1ORa6R34Y=
 • IiEPqds0X4enu0x7psO9lus7SCZPbFeMgwoQKDR0pa0uXgFiQAUpRo6D1/jfKudrFNcM5/Sa6h4m1iihEgSn3Qfk+h2MpxKEJCXM3ZF8dpNuKEYHp1Vm3xoeDCPwMfAAksQuZYZesBQXLPN8Km0TTvASeLgqydHckEYK0gqCXkc=
 • QMlsHN6wbDUDnQ7jIbaeFDo7jN+ufqHuZZPPNhQoMVal0ETv84lzN5SLbH+QfpxY9rVkT89Wd7t993nT9iqwlisdGkc7MvFpwGLP1okEh0vfAxHFfwEfw9OJ+s04oM5TTo+iugtx27bmXQ9IB6duWr0T6ysF4GmpHZs5eWyfvYw=
 • gnBSeGnwa0xAIBdxSd5q0+cUaQ05W4u/4WtWUQsmjT7QxyulYjM8Z9Ykjlm42X5pHJ3tBjlCZDbjnxvpCVrG3bhaPvk2VfLwYShAnz1zDnpsTx0Yl21jp7FpyUNlULhlGaZ8vt4lq86sGRXuN2flYuaPdEyLnlFPTqVUq9AzGhM=
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12