Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • Qp6hzo+vDdKzahZKxCB9HUK8MIg9pgdn6g72Z1fpLabBOumSBdPHTtdl+lZhK0hd2V8xI3USC738n27viM0ilA==
  • IvG95eeGpBklW0W50j2q9aXprcEFHZvkFlIUDW1qInAsd71YL9anNk+yeQGTjSSqPDXxovYpP6++P9EqZPCXOQ==
  • mi9mTUXb7mAhz/Rv1PwxiVRUE5oOV/ezhjZQACVh9oFZpLWpVmI/ODMMtxW/A/wYifXMJMtekGeZ6Ic+cAnxSA==
  • Ad+xN33nMDHQu3rXxA7pw2VNxRZYnw0jxhRlcZSRK/1+QgWwCmHqYPGJnqsIZYb/6SzuPXMyAQv51Q8rEaak3w==
  • T7ZWBO3esraPML7FjGZSIs2kbUOeTYjtKkYXZoZnC37xYMxGTHDixy8pIe5nJq7IA7hoYA6KbxXrv/g43jMM3g==
  • TiRBfg3xhgkyDo/hqsEqUmEkNHi3vRXZVSWJxv+muQPALk1WaM0kor4MHvCPFiAp1trudOHMP3Qq5haC2aQMiQ==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12