Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • JIUqP0E9l9du28mO8x8JO+OQaN6kEX1tt5/JDtbf/xgMTA/Z1qveRI2dTt1WNDQE/wG7EBmUbCbTT30wpFMk/w==
  • D/1teBFOrdM81XTKk/wIczNJnjPFO9ZNyyEIvXDM/8qm3K4EN9vcY+qpBVcKKSvs0ATf51L2vG/5raA8S9+auw==
  • D3E/NpmpJyDFP6xYLjnr0dFQ/Zl74QWuUScPYmFSZQ1d5JnPma5nIqD9u2fsWiFj2iVFVBzZ3nXNmMSmyrfevA==
  • jHQoep0emWezV3f4vZtU0ph6GgEH+A7UsosHYz9DXkZCRAwxzMOAnlN8HgsY5WOiRmwZoFzhqJXwOnCsSRKllA==
  • jcaXmXKJz/caF5cZj6OqBBFv5Xo2mGmbxs7ETyCdUyfReb1PkjuX/U5zIdo5e/QlfvxvngRMd5goDa7bID5KPA==
  • +6/po1qKa8JHSCq1WXclrBLiNUcv9G0b9DLquHGA/osntz2ISO+37hkSK1KRmq7Mx63ITJo8WBB60Gf5H82EMw==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12