Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • eEgWgTrQwB1pJbNJtwEbwmm+wmPgRRm3dadODrrXGirJIGKRpMG8og7oy4sQLOs43YQSYvgEHIIRU1prknC6UQ==
  • U6YhtGY//eUzlF18VpvPeg8uk4ckAc4oV+dI/ncEu9E0IKaTou74yMMusSQDIP2ec1lruMOQO7EbqmAUZ3BnNA==
  • 1cALi6bMyPGU7ysV5/vA2dCGPpHWPAi1TGQeghKbRn6l7Sj6xwXp9DPHKVqqgQOWa4i3BLAl7CxZf7Sc1m4LVQ==
  • yAFBCWXoXtpx+Ermj77B5gElW2O0Ai+KYlG6Cgq59vIqqRWzOBD/LULZzuV4r8X3zJ57y4O1glDzVsUjL/WI7g==
  • /zEPWaF1dpc/83LKrt2INHopqM2IsH2LMNeTBXulV9lVkA0waJ9374CoT3dLWr0WFjtns1zT7WdfTz2+09IcIQ==
  • zCne+GISSQmgO8xvJjwDyrqHdr9seSAEJs7A+qJMcgYdcXdYNd86XgFANXcTAZQrVx1ygDjX4KZzmM8Aaxw9og==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12