Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / LGD Żywiecki Raj

LGD Żywiecki Raj


Informacja o naborze wniosków w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(Wnioski będą przyjmowane od 28 marca do 12 kwietnia)

Informujemy, iż rozpoczynamy nabór wniosków wskazanych w Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach realizacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioski można składać od 28 marca do 12 kwietnia w siedzibie Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj, w Łodygowicach. Więcej informacji na stronie internetowej www.zywieckiraj.pl

Natomiast wnioski na Podejmowanie działalności gospodarczej, będzie można składać od 25 kwietnia do 10 maja 2017 roku.

Ogłoszenia o naborach z poszczególnych zakresów znajdują się poniżej:

Rozwijanie działalności gospodarczej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/122-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2017

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

http://www.zywieckiraj.pl/konkursy2/ogloszenia/121-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2017

wstecz
  • 7sN9lxNUn55+Q134/R+wfDr+Uz8YZNWuPR+nLxQmyYsH61AsN9/p+Loq8uTR5pot2ZHMG23RqwvN4QewuBHn2A==
  • Qd1xjSYTb48tgCf2LUihonfiJjQGVestceWRIa3VhudskvhFdT1qRgyigJh1eZMiHzi6mntbDksrnveiY6OxLA==
  • RSF74BkDz40LIlfiHznBljfZKdDCdLT0o7xC01DATpcCDGLFB/61Ka6LbL+BUbE08GFDSW2qxVMjpmmTYSm/UQ==
  • VjlzHyy3BE3MZ7alh/dWEQJ8hKek14g7SnG/tNNmfmmeLil5FLBXEI8ZAhDqcBKhki1Ow3PDePWPG+szRhxrSg==
  • RlQ55zdm0xdngkyB4UfSquw8iRWYOptYyyAH7tz6O5GsSeTy6hMQA9oF7Wb9ZWTRkf6nWBYF/6AnXXFhZf0xrw==
  • +5IlGYQ2QJwsQAF8A+I48CtQUrvDRD0U4V+x6Jrz6xR9x/JQj34pb4ZO48aqETpNoqoKk86a2DxXxhKlGyIRCw==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12