Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • I8WNWlJYS3iQ+gXhC4iqWkiRvlklbZhHAMwj5OJm6f0+U3nO9z6zXdZ1wYAzJLWT7xk+MFdxcZnfhVXvlIeoMHjcciFDRH2F87VnpkU0KJfqU4L6XdbKJZG/XcXYgGVJ
  • bUA6ilXbXPu2aumkBVGmkXF+G1GUuJ2hyI1C35LYxhY7xVVLjTBszzY14+acOX2uXK7fhL5Oc2QOeKFbtDElKAkx5MgPKRLaJIIQ0r2gpg4g94Yqv6ZniKmiyRWsHEEh
  • zmDHYCvthaLGEH4whXhOTp5d3EdLizVgLNv66hfQtKJ4Q47Y/HTpWINPc3UDsDmVaJcHwS+7E+TQm23zDftbAVcnQ51iHoAmjAoN51kwkPDcpnkykOJFnP4KrbdrpDaY
  • USIQaYwVACsYet7c3zFlHNdOAsQO0/EtvsQwvZy4zRu5G5lwT8A5FDI0yHByrLSLoJi2Twt+z9G/5IeCkdO8SwzVJnnom8J83iQms9bf6SYCxmc/ZWHNoomaal3d16Mq
  • nvE2U9h7onAc8qdXBZCAltyvZfk3RQHZa4sfnNK/d34VhmNqvUTXsJutOO6r16k0COzNbdUpV6PVlFYE4mDxEV5cTm1UqFdhMpgvBnfv+E0PJDssxHeYx64vyWDF0dS8
  • jRJQcqzGm1kchu8TlF9zqoVDXinG3M4y2uZqX4BDTE6JoPdvWWUSHifoflVOZiq9+F/fmZgjGvIdTSHe+auKfOKQYVm8ZuQggN0+woZVjZBgv94eVmoqF2dCBpWoyIHR
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12