Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • VI0Fb0VNqZP/lJqUL5oA+PlJnssi4ihlE3wk05DG1xh8PD5Cuz48VTT9mu2nn7yg5ndkCaV6P09o9JR4ehv8ml69Zj5BJM9PEJAhslu1X7w0ecYiItk0dt2qHql1rAkZ
  • tf31a+HOxXO33QGKCdH348y9Fg4j+3u/DvXOCOe17n7dr+Frvr8YCYt5Xe6UsOHZ04gFsCgqnNSAvRs4WqVlsGBX98YV+6Gta3dto72Mnt5HyGklRW3Z70w4ncjGJtpW
  • q00aW9GExWbRXdnF0F/KtIFa8NjsYMtEciwBESNvT4TZR9oZT3KAKCJHReBOYzyYe8Y8X+zAcBNWFWQPdhJlEPB3YMm0NVuAVXwLJRRVmlKCQ9QBbKG0sdtEJV9Hbd+Q
  • W3vshAcEyK1hqiBgBCePrYKQFghu6iH8Mx5qTrKgWQq1Y1Rt9uaWKFQnRuKAatMxSDGNmoQsKnJH9GSjm4ZYV3qMRU9Yik2o+a6QZ76ve+7mQXQEhERtFkvLa4NlARet
  • sFtc/jlIcrZv0yUont8OqgVIUJMl7YaDtPmaFcret+UWkhkjh4JlnKCBCqWLVZ9KEXpplIELABY+3hSfmnqJWaF/flz64JcG7lGvB0W5AEuFPJ0ZPQEQwA2jLUViIgBv
  • zubxTW/7UHHwbjehKcaCb1MDlORdep8vig/hZWFM1bQXPE7wfBeeg0ZWqlEJnQ3exX9vXByE5FeDemxToXdWTS6uNu9KEXpOYmHQzHAQJKitKZk47464/J6cBt/N0Mme
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12