Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • w2bk3RQg+6IcoZe2kqwYN5q6xN+SLC52wP6c4PcLRhjhnjPowbmqec/lZbtQTLBWHA37eO28ojIFakAgJ+IGqbRo+/kNM8yVg7vIG88Zvpe7tr/rBRItIUBPzuV+xfRd
  • lFLP/cjPeerpvietzekdhIPRoIWXEssdtfwnnkGMDcq1hXzJ8SN5tZEBdH2vrl3nV6cg07M/NrPXl1AvrYQPFccwC434U5rqpmXXjQoEOQ11ItHIdxMA2sub1Ugpix9Q
  • Z47IHTHbrTVCRfS9hpmdR/YUXa3xuBfSV2JAl7Gne31U/VXJnZGTBpovJGbK+HQabwQmyOYhJIz0UX6kR3RFgkUPDKH1wGZ5UOZ/uzsDXML+JgP46UFybVpWlhU/g5n1
  • exzEyu2cYdCZ61vK1Xrdhh6lHBINNr/HeWToBRLp0OQVs3SRy4VBv7uyNjY+b8/EpALO1WJMxheKy1eksJ/DDQKsBeXJNdwmCDTnUnaxTNyEtHPUQ2h8/QlI+8fQc9n8
  • SuSfR6Hp4tcprK6/PyVs4XtSOS+TwB3n6EVgf9FgojVxUaj6M3o79I3uDO/tdWvlH9C7+2hebSKzLZ/OHwoVS77vn43JWN86po0ed6iqa1EUaiHXqmqCYZoAtSTSSnsB
  • OnNnimDoSxl1yHAEySZeeBOZQGx9Gz6zvdvONPfs3+KcuVVBOXdTfMzxX2cE51jsKc2kgWYy6Fw4q96t/3IYB9+s1i9hMeOY2K0HR4AZ3o+WGHkpQYig2b3jfj61IC9M
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12