Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • 8CsB12mBeIYPPVt1Ie6ocAawgjPruAKpcK1gRqqKeE1ONL/jWy0s33EwEwBYhlokoPEb8XDyiNv+rn3lq4VHgsElnkXo9HntPhYmhqxSehCAFLdkVwSmls9gYtRGrspG
  • Lgr4SFEypXv4izzYpmGFn2z3KjVQqL6C8WO3pvdtUho9khwi7Mmr/ucoW0oN0IwojOTu6Lh6NQvqdjO1RVCsX8GzTvyf5/2hqjnTo1+kue92j0NsDxiokYI01X7ndjad
  • bTJstjvHHfOjUYaOg15aGONZx39N/V594xL3wCb4E+qi1nJ0UQEUXbROu43P7rSsv1MDA9+XVBzYVnS6ioEQdRHtRE/Er02XMuO+DJT77czgiWBb40bqIWdmwPa6qsoZ
  • LaW6QXHuNLvh09ZTW+nVOpHWFLNS6fU60lQUs3dlxiAQkl9C7Rf3Ccy/oMChfhe7svJn+rmRkdsCo/Wz3XGdPpwWRvx/i8j+lN3+D9IIeEgAM/NUpBQZwf2ev4nPpKOS
  • YZ7Rc6mSF2lQj2362f0q8s6iUc5xqMMjizdnsGt2piGCysZ8Q4NN7EICKZkMmzGp4r6DkTrwHowNchtpog6YF6dV4spclmIUVd4Ni5HTHs0ICMv4SJ4nnkrVBN2qD8IB
  • rYOOyFpVVufaKgjYBtxyeS7UgndmDS/+0eVzDF+esBgUfN/zPNNFFU8PRXynC+b0cah8BbK1OfcA6+txKk6G6DkJ4v5r/9TouBbz98eIosAgfEHm0bOgcMo2+Ttq3b7G
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12