Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • uG4TZ1dHJTs89UVTItJHLoXq7b6h3GxyI2rzYCHOxoR6kh21pMk12mC82gRwR8K6efGj/j7Ngp+5is4vzOMR/XrcjDNFAQX6MBWEbk3n9twrU8N5abt8N9xXd2sLsrgk
  • 5UUYncYR6GDnB3IT9uDWEOhk/fQ+QBDl1JKywHOr2Hsrw5n/bAStlLy2X9vqApLsuhh7oV+kK3CGEcoJXs3z76y0orDUqWwLyZMQBalyxiOVgaB5M75vDTCa1Sk7Tsi/
  • wc2kYx/FqoMs/9IzQy7InGNJ+o2/xJowu7dZM+gqjZH+F+5ABMh+XI+a1cVaWYypUN7l/yrf/VyJLpshA2lXw5kCaktb3VKHCvZj4Ji/gGfREMiFP3BS7vz1qFydHLOf
  • 9h1qV5UDETIRs8D0siMp7AxbWKpXPbkvs1LO4J17k9KnCSkTHX5TBTITrATWU/wZ1wWzzVMLhghqMWlC30RzOMxYujXopRHpGOPVDZK/hSIQIF75blmGXs7FGICTFkQr
  • jWksIqp2F1QOe3pDlSmKDaPHGPAZ66PWycNV9xRlNJ3Pw/pi9pU/bCnu0SQWXK8ZPuIjpiMOIBjeRBS7gwmaznIKL9a2W/IjwZ4EY0x7cu8wWZrOp/N2Lexk7ozYMfpX
  • ZJ6ylUmwxyc0uEhG1S/U/8ULqfHHD+I+KlTSspBzaQHl/2x6OKhJh7s+1p3lGMx9F+PrZidSGR0c+hWYnrm8aSwdT9Hhq46jXRpzqKbN0+716nnOgWlwn+4ExGrnHgkB
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12