Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

Program Rozwoju Subregionu - Raport z konsultacji

W załącznikach zostaje przedstawiony raport z konsultacji, strategię oraz zagospodarowanie przestrzni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy Zespole Gimnazjalno Przedszkolnym do celów rekreacyjno-wypoczynkowych:

Strategia

Raport z konsultacji

Zagospodarowanie przestrzeni nadbrzeżnej na odcinku rzeki Koszarawa przy ZGP do celów rekreacyjno-wypoczynkowych

wstecz
  • mU/j5XOh3LF8ePU15w/ucCzMwH5iKD2+/VA3G+MbD+dsbiCc3w65CFac7MqyPjMAsWVArRoKVs62MReA1aD3+YrGFmkOLPknrIou66PbZer1X+v6Lsn5qSbeya2UkBEj
  • ULA8705Ta2oOMMXD37HVF/UlXsBZvglBkj48MUZOBpOGYD+TJbnarVgCzp0lyVqAhEnq6I43GFedEdx8ZNtSbzHef4c3h7zM5Jnw2cFaXPpHBTvAb5bkrvFNZq4+eQ2H
  • HYeCbXA3kIAXo00Tv4BVacsEyO1u0JoUrThDy6xomuO0+hfmh6qj+RD7DrqM7zPBQIQAJtuyld3VXBiVyQZY63k4kq+vNEkBjp/J4HM8Q1nE1gAUDHGk59vfiVNdx3QO
  • uqSnML+GDVJFPPoqULrlqibFifdasTnSecZxwh2bi7wJPpoVArzuVobNfe4eOc0oef1jZHdpJkMm1FNGH8U9Y0HZ87HuX3B0RXCHlWHGH5i1kwAm0JpokBcqqH0MQ/n1
  • AGhtYeYuGLWe+eCy3we/IeJlcXOe2PMNtJ8MPyuq2tKQ3kFne+Xc6epzg5p/MPt+b+5B5tVblEaX+sdpTMvtN9kW2Oku8/3WknvuGta2JfuolrvAlh43l1V35VvRQDdj
  • zIwNF8QLCmNTQoIEzuwrijeE/k8Bx+n1Xm46r779ruhazkUhkIcr0OYbw3+PF+/iTMMWw4iXm/jXp1P9oosFfKsMkG00PV92I9KJO1TDk0gm4MnplOxUOHfEm5s8TyUO
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12