Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkoleoraz bibliotekę.

Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkoleoraz bibliotekę.

Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkoleoraz bibliotekę.

Gmina Koszarawa podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń parteru budynku nr 142 w Koszarawie na przedszkole oraz bibliotekę” środkami EFRR w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Szacowana wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 317 847,35 a wartość dofinansowania środkami UE - 270 170,25

Przedsięwzięcie polega na zwiększeniu miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy

Koszarawa. Będzie to możliwe dzięki zaadaptowaniu pomieszczeń, zlokalizowanych na parterze obiektu Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Koszarawie nr 142, do możliwości pełnienia nowych funkcji – przedszkolnych oraz bibliotecznych. W wynikurealizacji projektu oprócz poprawy jakości opieki przedszkolnej, zostaną utworzone 3 oddziały dla 57 dzieci, w tym dla nowoutworzonej grupy 15 osobowej.

W ramach projektu przewidziano szereg prac budowlanych, wykończeniowych umożliwiające sprawowanie opieki nad dziećmiw wieku 3-5 lat.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Subregionu Południowego”

wstecz
  • w+g6WUHFfP9Xu1CYRlqtjzyRLjqB4ft76ASOpWIz/54fVaoV+02iZsvp3AdDP5NQ3YkQzO0c1W2yzvekqWcqwEAE6OpdWYXQHbMnNgowj+bNmeOjFBlCSgSuZ097c6sz
  • upKAEgb9N63q2GlQrREHgvcNCKMvpH5cWfqYOxb3uNv8m2H5rLCBgEEbuTMqsgdy2egI+oB2MDVdLpC/XN9CENcYS5RbJ2VnKkv7VZ4eTfEKDPVSpeJdFw0yKuuy3r19
  • XxazuJSImIKwAINpQg0GXoxWikS9qkaAr/47squjJNnk2z8qmHdL9yM/v8wEqfjEn1M4nCjg/8WYZYv7KISKmbmB6330O1VrgBc7Ei2aNKaPKUox5jv67FKT6bTMGnRk
  • ZU3qHyY6y27Vqg66JHI+KFqQVzdkLreGpmt4hcHcVnmuP+JUYXq9oYmFH4Ueak2zdkZGdhZZwSILQ21Wa7iFOKJZNfH0ZPw0yAkYJn7s8DQWYD838qbf+TIVn2jL0heZ
  • +MpKS51jv31r6+ljQaNc9KlL67pPiG5+Wp3/Mfz3xeF8fVLmOY6LrKzt3cK1MVLZE8TYfnc93qOd6nDR8IP/9C0R8adpHeAvhpP58AwZzBl+EnV6CCvHmScHjD3qPIG1
  • bsTj8ASABLkRBzH6x6oX0ZTVqdmLjPg3cs0AUXnGXrEJT61VWzdKYAXGIuKJ1za+uBs9vZgeS9aQapzSrpnHOTGrroEUWhrPs47le12RB4L72EcmeUrzqjPteE3xzzjP
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12