Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • whNfwx/Z+MWXGfEhZovro3IXfvLg6SILztNIwL8spTLsBQxAw+0rvrjUKVeFlDMVw3Oq8UV9r58vmWxKVVq1PhYFX8+GuDvwqxG0mbKhGzRNbbzUvMNEiubpQR7lSWjt
  • GS1dp6OxpuDAMx9hx2l3Ei5MW8Y6cVKtxcXDF/xT26YF83rHeQpIpgtf37co8G5tIAYMFCHKFDqqCmqYoLS7sdd4rtNmXrq0BUFxt2PNOfSp1PBxU+NUbDrz+0PXKtUB
  • AulqXAijXWEtEvKzfSKbiYaSRq3DJlxkIkhL1IjoHNl19nPo8kyiE5Q5rZCQKl9onkOpW8v+WfisBcnQQk+Hv5wqq8H5+Q8shlrWAjslRiZ4X3TrIpNHBwlBQo/1Tl0W
  • jk/Ym4ZVkSl7VAWBUlWVCwPTpbStQHlmsq9CrZFdbibkDgJtFqEYoKf3RbVN6CK/qV5hfStkdjaJ/jUk2HoR6h6odA0fltKQZBraDstyhAND9Pow238XHgTBiYEvCPKL
  • hYdp0TB/WJYnaT1jGExlBSVwpFTL/bp9htc9fyrxSOYL1QF2FyfmHHgP3MNMVKbKAna3cDnXRQtrAhvdhHbEErEmoABC/N6gM+jmn9NxEXGix1Ndjspvzzs1BCQzBkjC
  • oB6ggtKAeAB9YOBNZNsXbu0rPSJl+Yl3ZOj1RGeBE1K5pltaf4oCiDN/NZ+769wqu8uuFd+h/rQvAsaL5tI4V0ytdpR7t6AatKUy0WXdxo0TOyLNxXCrbTCyfVRhuv7j
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12