Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • KshipYd0D3ZZNf1UodCg1TkVlIE2m34evMWXyP/JA7glpRZRm08wXhAWZ61VBUGR5o+U6DoScn/sdYuC2pJ5Kp7dBNDlKNHd5FvQKEAvHIEeQeduHM5hvgu28JckLyFX
  • xzTI9EJn8Z0O5MX+tvQIz36YY+O+elmjehteuWX7LQZa6hNsh6+xtHNNV/FfjskLI//pX1mRFS/VUPJCE4FWWBu2V/RIVwQCSqzRxag+sLDD9i7EccVqDGkkpcvlXcpL
  • bq3eCh4PoSr7oXHEvvAGLGZyWNFT7XjWZFq2H+b9zJa2F1xHszfaW8NsTDe8dQ4iAj89LWUC2f7V5GMxoTdzz13XwNyTwl5KA1hWn3rf5EJu3EYvQUUOfRnN5fAGSSvr
  • BavE7XV9b2uNxQHI9cNfnjDOzD3Ih+9eal8d8QAmR0s5WulJM9vuiRVc6wWI/iKgj+rbcMls0ZKvoiwRFFSmrxe082sRDO7dLSI4T2NUhglkn8HpG/3cLqvUdmSZ+8ek
  • kAYhFjndsUyWmhWSObOY3eg1s4VjEsKMf5jUgDTXbayHSiqHPXLJQxfLFmplPoZ+m1st3Vw4K4kllrMXIkVTaWG/1YT50+ecxp9lHLj0OdlehlTAQxzqxQOEKEBNuNxb
  • z+7v05dOEIBEmgZdLs9PCcH8ph1zn3VVcb/KQ0aVei9i5kWV773rVrXNzwUHfeFj7CTYZdVVvKZX566TQ/9nIrq9MYACLGGNxNB+0wgOsuCQj7Bx+tFyMOubzPaYKRZ0
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12