Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • QMLD5E5fdiAugTPXm3MrmbbEbc4D4q2xgUafBcZ6JY++elu+bogJ008Ag7zFhPO9e0cj1K4npILuVEZW8BeXe8ijncvYZvUpi3L6p+KXoQztnKYJ9RG1r1DycvnRBJrG
  • PZ9m5ZcKgrPqiXUwhVcDG+fwI4mZjSYxvqK8bCXY14q+sfUasOAegEwxtf96z6URXq+5k3QMA8PDl/jLsayYYidNQ9iDwG+kJUjxCNnNs9Pyhx3n6+czo6yCnVL9/+GM
  • ZndfunMmtI29EENxUR0CjsQLv+KD/MlgmJpyxOAzE96VePGlbFs7wY7HmFc5WfwXu6ZopGeWsSP1dCfTDnn+Jh7KUgdbFSiNkrERC2QsBYnM+EVG5ggX7B3tcdKVwAC5
  • 4OE2/7Mm/vjhP326rNB+qarA21Zc/KHgrwJPrW8YRxPRLXfg5vl/TW8wtvgEKF8jjjEnBWvHXSDP2o/L8hjPucwnf6izJxDOsBNAnmUfWp0nP9HsIr4ZrKFc/5Ckzl1t
  • 5rbd+w1iIw7dZEhKrW3UYOtkFX0YgqwoXAzA2WIhlh4aa+FEX0iMuHoYhlMOLGh4Nwr46gnY3hW7O/i8V2hPL0snGwokY2VR0C9REFHaFHYu12YzwRuW67N4GJlsvYv8
  • mEn/t5uwOaDQPbQni7TnrTHaDQtO1gA48tvEJ4UacxRMOCxw2R4ol4+vqXLF9vFjuIE5Sd+peUQqqbbeJlQJWwEEq8S+C1cp0ldKWDC+gB7suEGD4tqRbrg2EiFazpxa
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12