Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • eVoxS/Qi2lPdvhaTK7yDcVyNYKOD2209RZDHEoLPEWLDMdD7ujE34ZU3mUWUhnB+cOPYnI9yNG02AQDrmdKyrmH+s1JO3R7KelRGAjT8y2vGoonbjVIHhKigjR+c4mqo
  • dV97xB6H8tTANjHUg9fEXddoDqBrrkouYcz5go3NxeMarAm+0RsWMVCz1XulDb1LyKQt5yK4q4kQPb3OTnxGHr26rcZDUuBrrzkL93UNTpuFCnZXr+BzvwEbuuNXpGr7
  • b7P4wHb+pLINhPig7yV1iM7++KuHvaZOh1U8t/rTyeEwV9eEpcppPyv2I3jp/dATzxIQOxX7YP9w+vBqDvCWaUqkU0r5o67IivcoQXe0UDavJFfPloghLBk9KFejF6FE
  • HBbl7eCZVB9RvLMF2ZITps5PZYHglJKbQjItUrA7IWLYj38qyM/MDjdxuzDEspx4yTMfhgzcM8KJkFJ39mx8e2b1M3hi4UY5u4cF/7ZTYMWtIzPv4DdH3if/9/mD5qPS
  • 4r5Kbtqa6OzotdEukHiD+MpRGF7h9wPHTc1tD5Ce7af0zUz+QMcZFDMGOAFONeglIHODSEYTJuoH8M15ibQN4joYqav65UN/JnaCc31Ljbh2+lmi0PXFMGV6wAioDmBW
  • JapJgADxlZNGYeO/pJH14ivdk25ycF96w8WuWn5F+NjAt4ygi/LIRAATsGHkVrtSUJ5rF2mTFAZ75UTD9oMEXcvVrEAlYKJg19NEYjULWoyeN9N6lFXq+iYfYxHaD8wD
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12