Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne / Informatyzacja Urzędu Gminy

Informatyzacja Urzędu Gminy

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • 6JQwJRqH6lYD8i6G9gC2MRd7jhBGb96qiKnuJL8p1/ZBPaHeXmctbzl65YJfGulp6e0GXPfOTbRNTtdJRE+LepwJw7zGb+BLMxCLYePlmqlXEJeaLOpuYOeBHUoVW5Ns
  • w1WaTaZsfIB/W86Pgz5oanTI530Pmvlmiee/PGR6WqnZTMkDoIl36caVu00f9FqDn8/Rjbzg9lHYFAHEP51Jw22+1WrhYBMezxMOBwT+rWH5DneJ8ESCSeez2emXyLEP
  • 5qCQhhWgTMgoR4UO8o1I0DVpnQVUASg+J+t9IGf4bJR6n3bSL2gq6ZWJbxnz1lHd2lYB4MLEvmqdjvxouf63eTIS5pd5+gXUy9fDv4HCytGbXPQUGfIE2kogR7bETvYx
  • ZjU6/IcAywEZku23lAo68kMN3604pBqYhXaoplMfNJxaVsnnkeeVBZSuPQqRwAPHJPBYZ2moM2j2S+PB999CRwHHAr9gwOJeNheQiUVMwPHFTbmKBFFcxYHclU2+sgrd
  • OPb+XMkvgczW5jk7+ApVr6GrqenGyROAx82djk2L8Q/Xdcq219wf/xnNuzIsa6f5C3nWVe8pX8VGciyayFBYIfci4r8bwehWTi1/j/+PWPPJlDki5oghExWmZJ/rbEMG
  • QOzN4u08Q5Giekk8zsUKAPhh34MeYuOb0HjAr7VXHJFNstRgpevpDDPwzMrjGInlHOZZZwlL/3Jj8wgzZ/yHQDB8JNnk3lHnzqxinRuYWzrYeABDmJVsoB529ngMGFEy
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12