Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • 4Oad9xTWXtMnyEamYttG6pbmuEQeK/QPKG8SOxyj9xuEt46VrhqcNr+e8aOr1/ijLeCe/fIrbGliaybHahYN0g==
  • dro3cxG4NRrRxfRkyJAlkFirf6h0xvqW3CvZKwjOJDW/FgLhiuzNiwX7Sm/uC0Cf9yQE6Z00FUBomYbHD08I5A==
  • anceoTnLyMbnd8oz0GhG2coW6HQcav/bKpYY879QJPzWN1kTipYNnpeZ63qO9DBjC5UyaRYxB0IwDOmhY4RnDw==
  • KDq0dwijt2eYU9c3lsN10B1uvn8C1KH17ZQucG77Y+Rps4/wIp2NQ08XOhfnoo+DQ5PMnaQpkN6/7zV3souJFg==
  • Jqm5ornlTkIKEMMKpNM72WjXmdIYWR0Ai6aY9L5o0bfNrofsBRPERLamyzlacaOkNNjRSV3BUV3bolz94/mI2A==
  • vDEtxULrbKBg7YuEDd3IcWVVa8VMwDfg3Dv6ObW3rSrE9U8oDiu09jih97d/t+ffMaqDGk6O2vSzU//6UQvd8Q==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12