Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • bR6oHUxlVZ70+GhBEFzJL4wwh+iVXamIy1pkAr48LoJvsgCmFl/gag/SkssDBf1JPJ+48IGGnhHQTqqtjRwl5Q==
  • mzKAV/7IDeCpD8RyRi4RcUkU21Pn2NZleNb0TRD89Xg8VUpyaqeYKL9z4J6xntHb7yOhXIA+lQf/idDUEdgmlA==
  • GEUHNuM7FY1rtLfxNgs0MfFmVbp8beiPu27wtPp9yhYB2m+R+dkznv1ej80MwO/U5L6lpsx/s2eaYg6lxYOczw==
  • dhKcNzG8jvsHuR7hec4w9cSG9c30vIOgdXPvRL3lX3PX2mJEMEd7KY2tub+t3zXYQndqh2D2K8lrgS5aNx1wfw==
  • Glz1sR5IdOhGHZKwQjuYzu0p0THFeUdfuugUeHgFk5xDFVumiP5lUeX9EulN4P9w09nL+cGyD2Lp9piKpq8d0g==
  • wwQfzSIoOHE5VjS3O3or+GRRldDCmAj2B+zoBjhk/SgUKtfJzPUmj+k7uWu4fEEQ8gUZAhR0ER4mtbihpzbf+g==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12