Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • GnCdooATZ/0bRNcSBAvdNvVQjpSxzMRZUj0yGDXpr6tancAsWvI+qjkkFtIJnb0qgTp0hPTIbOxbzQpmPhdSaA==
  • mUW432KuocFd85LFA7L1X9hKttu0k1iHF+n7HJ0g9O1GpB5cqjDXI/AiY9CU0OHoappVAdv82pXFnzgYdlLhqA==
  • uyvnocoISevTAIJ4z/HtdxmbtvQimUmtGhKN8QAHAU4TwDBgb5+CXXG1UcsZgT0Jb2uwIbDe3dNUphROC08KbA==
  • 5sCJkT3DCZ0naI2iv+8mtUuV+w/bjmNOoCY9URGNz4m6ncjoDB+RmiZr6yZ3t84V/aER8miOtcfbJNiUclHLXw==
  • isMDxBSpmoSaPbNjQa/eDBpPGZ9isa65Cn2OG+HK6flCBhUhFSKG7rzMTw2n2fxXjOciKbrrOUazYK1s5vfN5A==
  • puMcS5G/ps3ZY2u79JIP/nzBVKkGM5rNBkZYrEE+KY66lPUa9y7nn1e23/tV2HJko4aW/I/nPAGg+kIhdLTW7Q==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12