Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • LbtDf++TntOhTGccnr6ZuUpBACqnL82VLayHPQAvPuHB3LGdtT1d90nAxRW1CWjGmT0p6CZee9Trw6wbHw4mRw==
  • SZvOWaZ5dSe4ScFK0tjqI2aNv+ehq/DdOR5IAvb/hiKMzUe2hy4evCZS8JZG+nle88JuUFvrId9nNw/ZAo8kxQ==
  • IeGtYNF48Hj/3Ts9UVWEdK4LvcQFXg+E8cLMc44QN/XPSXw7IcDSF4bx/KVllyHrSZU0I8b2nzB39O805ladNQ==
  • xwm8diBAKMCeFwiNQ45acmhkIi4VRHu3dHvfTY6BjYTmRThcRUxmpAVuXEA5nwPY79eHL+oty8rmETKNE3Cf7Q==
  • EDVxWqbN/THbIkCCsIyAkHRTaztKNCKBVDw++s0mJekzmDh5gBponPavl4wyxF8an+oaw1IVrayMaiFpxba/qQ==
  • FODSEAcD/62LmOjB5yiJ06Rdh01JYu10TheJK8iw+DgaZQgxVP8tqCBlztMjPXZpEg5SjF4oHrZquS1z+4qAVg==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12