Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • kgLsAQT8SLWUGplN4x5INxVBHVaW6+b2vHBdTWS30sP8RiecELRAHisF6Wee/HLQ58z4slU3f2+gr7HlS9LLOg==
  • YXY6NByepxrHEAp5qFLmyJootJ1yoImCQPvTp0THVmBXXsXXq3gBK/fAK1XOCOMYs0aB/JhWDVda3ELnDVHZ1Q==
  • aBh4avBpj7x7V07GuqHDryTQ/JeVAOxfxKoNoW922DCua873D5Yjf4vHYgsmwmJUrCVSKtAynfcUiDN8p1Pp/g==
  • Q2bshTU5bMx3aXYgGYLawPOZMX/UjoyjLejvLSmpKvEGxvxwj0ZEYsV+pBX66b0N2e7mtiH9/87v63XwYOH0GA==
  • aDvC4zDCV6y6hHlUOHPmhITE3v0xctUX06XEjnw/qre+NECpGKLEZOcrJtPdcwtzj+cYxlREkgoDOIuedXFM0w==
  • 2pHwAGAbnn0YQl/Tsz5iyzFQGegqgxSUiP/2zjG1FQwFJycQirfsG7fi5DWImtl4Civ1wM7V/kZgY+zAP7IP7Q==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12