Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

- A + Urząd Gminy Koszarawa

34-332 Koszarawa, tel.: 33/8639 407, fax: 33/8639 373

e mail:

Wyszukiwarka treści
Strona główna / Urząd / Projekty unijne

Projekty unijne

W ramach Informatyzacji Urzędu Gminy w urzędzie został zaimplementowany System Obiegu Dokumentów (SOD) na urzędowym serwerze, mający optymalizować pracę urzędników i wdrażać elektroniczne posługiwanie się za pomocą tego systemu z pozostałymi zinformatyzowanymi urzędami, gminami oraz instytucjami gdzie jest do tego przystosowane zaplecze techniczne.

SOD daje możliwości także i stroną składania różnych pism elektroniczne za pośrednictwem platformy ePUAP, SEKAP. Dodatkowo w ramach informatyzacji Urzędnicy otrzymali nowe jednostki robocze klasy PC wraz z monitorami oraz sprzętem peryferyjnym. Urząd otrzymał także niezbędne oprogramowanie do pracy oraz programy do Ewidencji Mienia Gminy i Odpadów Komunalnych. Została także utworzona nowa sieć LAN oraz dedykowane przyłącze elektryczne dla sprzętu komputerowego.

wstecz
  • LEandGpHDlmVhgab1CSqi8vU8SHt1jowbp3aqUPzKewY7P5xqdj5f7j+7zF+jWKKQFgv/50380DyaCsx/OR+TA==
  • StV2DOCWxWxb5JZoenNpTcqk1no4LpJ9dxl7pLBC1XE5tGoR20H0QNUHBvjTZy4Hxjd3gWX4HFo9QAsO2wR/AA==
  • GMMjYLK0SaUCGRj86Zhu70lbuzbwRGvcQZmDIifMsuzyUm8UCTPPMWB4QkmKWhVm11mFCgTMBq3bVQHd+gr5Nw==
  • /3yevJxA+Dy9qit+03ZtRLc1CgJL3FF6IWtIozARK3brd2Rs4fRz1WwHAuzHRRs2/h1ehRAzkaLqlYrHGK/noA==
  • zH2nlLaRVvkjezpN6PIp2EoUn0C9l0EggsEHZqUAKGu/RAaF+lDMmnZTpSQWunsBJzUgIb8IZLK7zHG0UjRpVg==
  • xnJoid1QQknIFis0HRQCPlZwSLmEYSOp2emhFm1DGXEFW0NcxBiypE2ykU5EzWlYI1nCBzboiqMy899ztI/5Gw==
wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Podbeskidzka Wyspa Jakości – profesjonale zarządzanie JST”, nr projektu POKL.05.02.01-00-060/12